Algemene Handels- en Inkoopvoorwaarden

Op alle door Koninklijke Wagenborg B.V. en/of gelieerde vennootschappen afgesloten contracten en verrichte diensten zijn van toepassing de Algemene Handels- en Inkoopvoorwaarden. De meest recente versie, zoals gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Groningen. Een gratis exemplaar van deze voorwaarden wordt op verzoek toegezonden.

Deze voorwaarden kunt u hier downloaden

Neem contact met ons op!

We zijn u graag van dienst

Contact