Doordachte hijsoplossing voor uniek circulair bouwproject SUPERLOCAL

Doordachte hijsoplossing voor uniek circulair bouwproject SUPERLOCAL

In Kerkrade wordt een uniek circulair bouwproject gerealiseerd: SUPERLOCAL. Drie hoogbouwflats worden op duurzame wijze getransformeerd tot circa 125 nieuwe woningen die klaar zijn voor de toekomst. De ambitie van het project is om bij de bouw van de nieuwbouwwoningen zoveel mogelijk bestaand materiaal van de hoogbouwflats te hergebruiken.
mobiele telescoopkraan

1e stap: bouw expogebouw

In juni 2017 is gestart met de sloop en demontage van één van de flats. Met de materialen die bij de sloop vrijkwamen is een expogebouw gemaakt als pilot project. Het expogebouw is op steenworp afstand van de bestaande flats gesitueerd. Het casco van het expogebouw bestaat uit een drietal betonnen units.

 

De betonnen units zijn uit de bovenste verdieping (10e) van één van de flatgebouwen gezaagd. Elke unit wordt gevormd door twee betonnen wanden en een betonnen onder en bovenvloer. Het gewicht van één unit is ruim 40 ton.   

 

Wagenborg Nedlift kreeg de opdracht om 3 betonnen units van 40 ton uit het flatgebouw te hijsen en aansluitend naar de locatie van het expogebouw te transporteren.  Op de locatie van het expogebouw zijn vervolgens de 3 units geplaatst.

Uitdaging hijsconstructie

De grootste technische uitdaging voor het hijsen van de units betrof de inzet van adequaat hijsmateriaal om de betonnen units uit te kunnen hijsen. Regulier hijsmateriaal bleek niet geschikt voor het hijsen van de kwetsbare units en daarom schoven de engineers van Wagenborg Engineering aan om mee te denken.

In uitvoerig overleg met de betrokken partijen werd een set van eisen opgesteld waaraan de hijsvoorziening moest voldoen:

  • De hijsvoorziening moest de unit zoveel mogelijk onder de betonnen wanden ondersteunen

  • Vanwege de precaire staat van het beton mocht de hijsvoorziening geen buiging in de betonnen vloerdelen veroorzaken.

  • De ondersteuningsbalken moesten voldoende stijf zijn geconstrueerd om ongewenste belastingen in de betonnen units te voorkomen.

  • Eventuele gaten in het beton mochten niet groter zijn dan 50mm om zo weinig mogelijk wapening te doorboren. 

mobiele telescoopkraan
ontwerp hijsconstructie

Uniek ontwerp

Het uiteindelijke ontwerp van de hijsconstructie bestond uit speciaal ontworpen onderslagbalken met bovenplaat om de units te ondersteunen en buiging in de ondervloer te voorkomen. In de units zijn op 4 plaatsen gaten van 50 mm geboord waardoor Dywidag draadeinden zijn gestoken. Deze draadeinden zijn met de onderslagbalken verbonden en aan de bovenzijde met door Wagenborg Nedlift ontworpen hijsankers verbonden. De hijsankers zijn uiteindelijk weer met reguliere hijsbalken verbonden.

 

Nadat het ontwerp voor de hijsconstructie was goedgekeurd voerde Wagenborg Engineering de regie over de fabricage en het testen van de hijsconstructie. Daarna volgde de ultieme test: het hijsen van de betonnen units in Kerkrade.

Bekijk de projectfilm van Superlocal!

Bouw woningen

Na de bouw van het expogebouw is in 2019 gestart met de bouw van de woningen, waarvoor wederom een aantal units uit de oude hoogbouw zijn gehesen met behulp van de speciale hijsconstructie.

mobiele telescoopkraan met hijsconstructie

SUPERLOCAL - uniek circulair bouwproject

SUPERLOCAL is een unieke gebiedsontwikkeling, omdat materialen en kwaliteiten worden hergebruikt voor de bouw van nieuwe woningen. Dat is nieuw in Nederland. SUPERLOCAL is een sleutelproject van IBA Parkstad, een initiatief dat de regio Parkstad (opnieuw) op de kaart zet door een impuls op het gebied van economie, ruimte en samenleving. Het project sluit aan bij het IBA thema ‘Recycle Stad’ en biedt initiatiefnemers HEEMwonen en gemeente Kerkrade de kans om een nog hogere ambitie aan het project toe te kennen.

https://www.superlocal.eu/

Meer weten? Check deze pagina's!

Neem contact met ons op!

We zijn u graag van dienst

Contact