“Met een goed team loopt het werk als een zonnetje”

“Met een goed team loopt het werk als een zonnetje”

De afgelopen anderhalf jaar is er druk gebouwd aan de nieuwe duurzame watervoorziening in Noordoost-Groningen. Er werd een nieuwe industriewaterzuivering gebouwd en maar liefst 28 kilometer industriewaterleiding en 44 kilometer drinkwaterleiding aangelegd.

HDD boringen

Wagenborg Nedlift verzorgde de hijswerkzaamheden bij een groot deel van de 31 horizontaal gestuurde (HDD) boringen in het tracé.

 

Heiko Doornbosch, Hoofduitvoerder bij A.Hak Leidingbouw B.V.: “Bij een horizontaal gestuurde boring wordt een leiding over een bepaalde lengte in het tracé via een ondergrondse tunnel aangelegd, bijvoorbeeld om een (water)weg of kabeltraject te passeren. Nadat de tunnel is geboord wordt de leiding ingetrokken. Met behulp van mobiele kranen wordt de leiding in de juiste positie gehouden tijdens het intrekken.”

Simultaan hijsen

“Dit lijkt een eenvoudige hijsklus, want echt gehesen wordt er eigenlijk niet bij zo’n boring”, vult Kevin Medendorp, werkvoorbereider bij Wagenborg Nedlift aan. “Maar eenvoudig is het zeker niet: tijdens de intrekoperatie moet de leiding steeds in de juiste positie geleid worden en dat vereist een goede afstemming tussen de machinisten van de zes kranen die simultaan de leiding hijsen.

 

Bovendien zijn de leidingen in het buitengebied aangelegd, waardoor er extra aandacht nodig was voor veilige en stevige opstelplaatsen voor de kranen. En de aanrijroutes over de vaak smalle polderwegen vergden het uiterste van de stuurmanskunsten van de machinisten”.

Korte lijntjes

“Een HDD-boring is een flinke operatie waar veel zwaar materieel aan te pas komt en die qua planning precies moet passen. Het hijsteam van Wagenborg Nedlift werd daarom betrokken bij de voorbereiding van de boringen. Voor elke boring heeft Wagenborg Nedlift duidelijke hijstekeningen gemaakt waarop de kraanposities zijn aangegeven,” aldus Heiko. “Bovendien werkten we aan beide kanten met vaste contactpersonen en waren de lijntjes in de communicatie kort en duidelijk. Dat werkte mooi”.

Puzzel

“Dat een boring door omstandigheden soms wat vertraging oploopt kan voor flinke hoofdbrekens zorgen bij onze planners”, geeft Kevin aan. “Dan gaat alles schuiven in je planning en wordt het een heel gepuzzel om de juiste kranen en machinisten beschikbaar te hebben op de herziene datum en tijd. Het is fijn dat Heiko en zijn collega’s daarin ook met ons meedachten. Zo zijn we steeds tot goede oplossingen gekomen”.

Zonnetje

“Met een goed team loopt het werk als een zonnetje” geeft Heiko aan. “We werken al lang samen met Wagenborg Nedlift en weten wat we aan elkaar hebben. Het materieel is goed verzorgd en instructies zoals aanrijroutes worden netjes opgevolgd. De medewerkers van Nedlift zijn vakmensen met een flexibele houding. Dat geldt voor de mensen op kantoor die de werkvoorbereiding en planning regelen én de kraanmachinisten die het werk buiten opknappen. Ze staan altijd paraat voor ons!”

Bekijk hier de projectfoto's!

Foto's: Jan Jansen / Waterbedrijf Groningen

Over project duurzame watervoorziening Noordoost-Groningen

Het project Duurzame watervoorziening Noordoost-Groningen omvat de bouw van een nieuwe  industriewaterzuivering op het terrein van RWZI Garmerwolde. Ook wordt er een transportleiding voor industriewater vanaf Garmerwolde via Appingedam richting de Eemshaven aangelegd en transportleiding voor drinkwater over hetzelfde tracé. Met deze realisatie wordt zowel de drinkwater- als de industriewatervoorziening verstevigd en veiliggesteld voor de toekomst.

https://waterbedrijfgroningen.nl/midden-in-de-samenleving/duurzaam-ondernemen/duurzamewatervoorziening/

Over A.Hak

Bij A. Hak zorgen we sinds 1963 voor duurzame verbindingen. We realiseren oplossingen voor ondergrondse infrastructuur en gerelateerde bovengrondse installaties en zijn daarbij in de hele keten actief: van ontwerp, constructie en inbedrijfstelling tot operationeel onderhoud en ontmanteling. We realiseren zowel transportleidingen en transmissiekabels als distributienetwerken voor elektriciteit, warmte, gassen, water en andere vloeistoffen.

https://ahak.nl

 

Meer weten? Check deze pagina's!

Neem contact met ons op!

We zijn u graag van dienst

Contact