“Wagenborg levert verfrissende ideeën waarmee tijd en geld bespaard kan worden, zonder de veiligheid uit het oog te verliezen.”

“Wagenborg levert verfrissende ideeën waarmee tijd en geld bespaard kan worden, zonder de veiligheid uit het oog te verliezen.”

rupskraan

Sitech Services en Wagenborg Nedlift

Sinds 2014 is Wagenborg Nedlift partner van Sitech Services en voert Wagenborg in opdracht van Sitech verschillende werkzaamheden uit op het gebied van project management, engineering, montage, horizontaal en verticaal transport en rigging activiteiten voor diverse plants op industriepark Chemelot in Geleen. Wagenborg heeft hier een eigen vestiging, om haar diensten efficiënt en flexibel te kunnen inzetten.  

Ontwikkelingen procesindustrie

Welke ontwikkelingen zien we binnen de procesindustrie en hoe speelt Sitech Services hier op in? Wij gaan in gesprek met Sitech Services. Het gesprek vindt plaats in het nieuwe Center Court op de Brightlands Campus, een broedplaats en kenniscentrum naast Chemelot voor onderzoek naar en innovatie in slimme en duurzame toepassingen en materialen voor o.a. de chemie.

 

Met de ontwikkeling van de Campus profileert de procesindustrie in Limburg zich op het gebied van innovatie. High tech chemiebedrijven vestigen zich dan ook in toenemende mate op Brightlands. Koren op de molen voor Sitech Services.

transport met conventionele aslijnen

“Wij kunnen storingen voorspellen en spelen hier vroegtijdig op in”

mobiele telescoopkraan

Vooruitstrevend met predictief onderhoud

“De procesindustrie is vrij behoudend. Men staat over het algemeen niet direct open voor vernieuwingen”, aldus Marco Biermans, Contract Manager Technical Services. “Toch gaan ontwikkelingen in andere takken van sport op verschillende fronten momenteel juist erg snel. Wij proberen deze ontwikkelingen juist toe te passen binnen onze industrie. Ik durf te zeggen dat Sitech wat dat betreft voorloper is binnen de relatief conventionele wereld van de procesindustrie.

 

Neem bijvoorbeeld ons ‘Asset Health Center’. Hier worden meetgegevens van fabrieksinstallaties van onze klanten gemonitord en geanalyseerd. Zo kunnen wij precies zien wanneer bijvoorbeeld een warmtewisselaar begint te vervuilen. Hier kunnen wij dan op inspelen qua planning van het onderhoud,” vervolgt Biermans. “Dit noemen we predictief onderhoud. We kunnen voorspellen wanneer storingen in aantocht zijn.

 

Dit is iets anders dan preventief onderhoud, waarbij je op voorhand onderhoud uitvoert. Met predictief onderhoudsmanagement pas je de intervallen van het onderhoud aan op basis van de geanalyseerde data, voegt Ruben Huntjens toe,Category Manager Technical Services. “Met deze vernieuwing kunnen wij veel betekenen voor asset owners,” vervolgt Huntjens. “Zo is het bijvoorbeeld mogelijk langdurige uitval te voorkomen door direct adequaat te acteren, wanneer uit data blijkt dat vroegtijdig onderhoud nodig is”, aldus Ruben. 

Resultaatgericht samenwerken

Net als Wagenborg hecht Sitech veel waarde aan sterke samenwerkingsvormen en partnership met contractors. “Door middel van dual sourcing, sturing op KPI’s en door het uitwisselen van kennis en innovatie kunnen we samen slimmer en effectiever samenwerken.

 

Een positief resultaat hiervan is een verbetering van de TCO (Total Cost of Ownership)”, licht Ruben toe. “Wagenborg en Sitech werken gelijkwaardig samen, waarbij vertrouwen en een open mind heel belangrijk zijn”, legt Frank Schiffer, Maintenance Manager Shop Fibrant. Frank heeft daarbij veel lof voor de praktische en klantgerichte werkwijze van de medewerkers van Wagenborg.

 

“Wagenborg denkt met ons mee en levert verfrissende ideeën, waarmee tijd en geld bespaard kan worden, zonder daarbij de veiligheid uit het oog te verliezen.”

topteam in veilig werken

Bekijk hier de projectfilm van TA151 - OCI Nitrogen!

Profiel Sitech Services

Sitech Services is een ervaren dienstverlener op het gebied van site- en manufacturing services in de procesindustrie. Zo organiseert Sitech bijvoorbeeld het complete onderhoud van fabrieksinstallaties, van probleemanalyse tot scope, van planning tot uitvoering en borging. Ook ondersteunt Sitech bij het aanvragen van vergunningen en/of het managen een crisissituaties. Sitech is een volwaardige partner van de plant owners op industriepark Chemelot in Geleen en denkt graag proactief mee om uiteindelijk gezamenlijk op een hoger niveau te acteren.

Meer weten? Check deze pagina's!

Neem contact met ons op!

We zijn u graag van dienst

Contact