Aanscherping regels gebruik werkbakken per 1 juli 2020
11 juni 2020

Aanscherping regels gebruik werkbakken per 1 juli 2020

Goed om te weten: vanaf 1 juli a.s. inzet werkbakken alleen nog bij hoge uitzondering mogelijk!

Aanscherping regels gebruik werkbakken

Arbeidsomstandighedenbesluit aangescherpt

Op 1 juli 2020 treedt het besluit tot wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit in verband met nieuwe regels met betrekking tot het gebruik van werkbakken en werkplatforms aan hijswerktuigen in werking

Volgens het Arbeidsomstandighedenbesluit is het niet toegestaan om personen te vervoeren met een hijskraan. Hijskranen, bestemd voor goederenvervoer, zijn niet uitgerust met de veiligheidsvoorzieningen, bedoeld in EU-richtlijn 2006/42/EG, waarmee machines bestemd en ingericht voor personenvervoer, (moeten) zijn uitgerust. Tot nu toe werd bij het gebruik van werkbakken een uitzondering gemaakt voor incidentele en kortdurende werkzaamheden. De regels worden met deze aanpassing van het Arbeidsomstandighedenbesluit flink aangescherpt. Het gebruik van een werkbak of –platform is alleen nog bij hoge uitzondering mogelijk en vereist veel extra voorbereiding. Op overtreding van het besluit staan flinke boetes.

 

Verantwoordelijkheid ligt bij besteller van de kraan

Omdat de verantwoordelijkheid voor het inzetten van een werkbak of werkplatform bij de besteller van de kraan ligt, is het voor u als opdrachtgever dus belangrijk om kennis te nemen van deze aangescherpte regels en daar waar nodig tijdig actie te ondernemen. Zeker omdat bij overtreding van de nieuwe regels, u geconfronteerd kunt worden met flinke boetes.

Onze branchevereniging, de Vereniging Verticaal Transport en Bouwend Nederland zijn nog in gesprek met het ministerie SZW over dit besluit, maar wij achten de kans groot dat de nieuwe regels toch vanaf volgende maand in werking zullen treden.                                                                                                                                                                 

Wij helpen u graag

Mocht u verdere vragen hebben of hulp wensen bij het zoeken naar alternatieven en/of het maken van tekeningen of het aanleveren van technische gegevens, dan zijn wij u graag van dienst. U kunt hiervoor contact opnemen met één onze medewerkers.

Neem contact met ons op!

We zijn u graag van dienst

Contact